31 marca 2011

Ekonomia behawioralna: czy mamy kontrolę nad własnymi decyzjami?

Ekonomista behawioralny Dan Ariely, autor książki "Predictably Irrational" (pol. wyd. "Potęga irracjonalności") przy użyciu złudzeń optycznych oraz wyników własnych badań, których wyniki często zaskakują, pokazuje jak często nieracjonalni jesteśmy, gdy podejmujemy decyzje.
Ekonomię behawioralną określa się często jako naukę łączącą dokonania psychologii i ekonomii, ponieważ do analizy zachowań dotyczących wyborów gospodarczych stosuje ona często techniki badawcze znane z psychologii, często również odwołując się do odkryć tej nauki.
Blog Ariely'ego: http://danariely.com/

28 marca 2011

Systemy podatkowe na świecie


Infografika przedstawia państwa zajmujące najwyższe i najniższe miejsca w rankingu z raportu Paying Taxes, który jest opracowywany przez PricewaterhouseCoopers. Ranking obejmuje:
  • czas niezbędny do spełnienia wymogów podatkowych 
  • całkowitą stawkę podatkową (jako sumę poszczególnych stawek podatkowych)
  • liczbę płatności dokonywanych w ciągu roku
Pełny ranking:
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/data-tables.jhtml
Polska zajmuje w rankingu Paying Taxes 2011 (opublikowanym w listopadzie 2010121. miejsce (na 183 badane kraje), co samo w sobie nie jest dobrym wynikiem, ale jest za to znacznym postępem w porównaniu z poprzednim rokiem (148 miejsce). Ten awans oznacza, że nie jesteśmy już ostatnim krajem UE w rankingu, ponieważ wyprzedzamy Słowację, Czechy, Włochy i Rumunię.
Porównanie rankingów z roku 2006 i 2011 dla wszystkich państw pokazuje, że "czas niezbędny do spełnienia wymogów skrócił się o tydzień, całkowita stawka podatkowa spadła średnio o 5 procent, a liczba płatności zmniejszyła się niemal o cztery. Patrząc całościowo od 2006 r. aż 90 jurysdykcji ograniczyło wysokość podatków od dochodów osób prawnych".
Źródło:
http://awesome.good.is/transparency/web/1102/taxes-around-world/flash.html
http://www.pwc.com/pl/pl/biuro-prasowe/paying-taxes-2011.jhtml (link zawiera więcej informacji)

6 marca 2011

Freakonomia i Superfreakonomia

Freakonomia i jej kontynuacja, czyli Superfreakonomia to książki napisane wspólnie przez Stevena D. Levitta, jednego z najciekawszych ekonomistów młodszego pokolenia (laureat John Bates Clark Medal - nagrody przyznawanej co dwa lata najlepszemu ekonomiście, który nie ukończył 40 roku życia), oraz Stephena J. Dubnera, pisarza i dziennikarza New York Timesa.
W obydwu książkach zaskakują już same tematy (np. co łączy zapaśników sumo z nauczycielami?), a jeszcze bardziej zaskakujące są wnioski, do których autorzy dochodzą na podstawie analizy zebranych danych. Choć pozorrnie książki są dalekie od tradycyjnie pojmowanej ekonomii, to jednak są dobrą lekcją tego, co nazywamy myśleniem ekonomicznym.

Jacek Santorski o Freakonomii


Fragment książki Freakonomia

Trailer filmu dokumentalnego, który powstał na podstawie książki


Rozmowa radiowa o drugiej części książki, czyli o Superfreakonomii