7 marca 2013

Dlaczego warto uczyć się ekonomii?

"Skondensowane abstrakcje” to termin zaproponowany przez Jamesa Flynna (znanego m.in. z efektu Flynna) na określenie naukowych pojęć lub zwrotów, które opisują złożone zjawiska dostarczając jednocześnie ludziom tak jakby "narzędzi do myślenia", które mogą być wykorzystane przy myśleniu o zupełnie innych kwestiach.
Flynn wśród takich pojęć wyróżnił między innymi naturalną selekcję, placebo, rynek, procent czy grupę kontrolną. Jego zdaniem powszechna znajomość takich pojęć sprawia, że ludzie mogą rozumieć więcej, podejmować lepsze decyzje. Podnosi się również poziom debaty w społeczeństwie.
Jedną z ważniejszych korzyści z uczenia się ekonomii jest to, że dostarcza ona wielu takich "skondensowanych abstrakcji", jak choćby wspomniany rynek - rozumiany jako abstrakcyjny mechanizm alokacji zasobów i ustalania ceny (zamiast miejsca spotkania kupujących i sprzedających). Do tej grupy nożemy również zaliczyć np.