25 czerwca 2013

60 sekund z ekonomią: Teoria racjonalnego wyboru

Teoria racjonalnego wyboru to jedna z podstawowych zasad mikroekonomii głównego nurtu. Zakłada ona, że ludzie są racjonalni, a więc:

  • "chcą raczej więcej niż mniej", 
  • mają pełną informację, 
  • są w stanie ocenić wszystkie możliwe warianty wyboru w odniesieniu do kosztów i korzyści 
  • oraz dokonać wyboru, który w największym stopniu odzwierciedla ich preferencje.

Ta teoria krytykowana jest przez alternatywne nurty ekonomii (takie jak ekonomia behawioralna), które w swoich badaniach pokazują ograniczenia zdolności poznawczych człowieka czy koszty procesu decyzyjnego.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz