31 lipca 2014

OFE czy ZUS — ostatni dzień na podjęcie decyzji

Dziś jest ostatni dzień na podjęcie decyzji, czy przez najbliższe dwa lata całość naszej składki emerytalnej będzie trafiała do ZUS, czy też chcemy, aby jej cześć była inwestowana za pomocą Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Co wybrać?

W ostatnich miesiącach, a w szczególności w ostatnich dniach powstały zarówno symulacje, które wskazują, że lepszym wyborem będzie wybór OFE, jak i takie, które wskazują na ZUS jako na korzystniejszy wariant. Dlaczego? Odpowiedź jest banalna — sprawa dotyczy przyszłości, a więc każda sugestia jest prognozą opartą na określonych założeniach. Z tego powodu nie możemy jednoznacznie określić prawdziwości bądź błędności określonych założeń — możemy co najwyżej spierać się o prawdopodobieństwo ich realizacji. W pewnych warunkach (z perspektywy osoby podejmującej decyzję) lepszy okaże się wybór OFE, a w innych wybór ZUS (kwestia tempa wzrostu gospodarczego, ilości osób płacących składki i wysokości średniego wynagrodzenia, trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzającym konkretnym funduszem, wysokości opłat pobieranych przez fundusz za zarządzanie naszymi środkami oraz średniej oczekiwanej długości dalszego trwania życia osoby przechodzącej na emeryturę).

O czym należy pamiętać?


  1. Jest to decyzja na najbliższe dwa lata, ponieważ po tym okresie będziemy mogli dokonać zmiany. Później taka zmiana będzie możliwa co 4 lata. Wspomniane wcześniej prognozy zakładają wybór określonego wariantu „na stałe". Natomiast prawdopodobne jest, że w określonych okresach większe korzyść da wybór OFE a w innych ZUS.
  2. Sprawa dotyczy względnie niewielkiej części składki (co nie oznacza, że dobrze jest odpuścić — zawsze warto podejmować decyzje świadomie).
  3. Wielu ekspertów podkreśla, że system emerytalny czekają dalsze zmiany, głównie z powodów demograficznych. Być może czeka nas jakiś wariant emerytury obywatelskiej, czyli niskiego jednakowego świadczenia dla wszystkich (reszta zależałaby od naszych prywatnych oszczędności). Co wcale nie znaczy, że dzisiejsze decyzje nie mają znaczenia, ponieważ w grę wchodzi kwestia praw nabytych i być może byłby jakiś okres przejściowy.


Jak wybrać?

Jeśli zdecydujemy się na „transfer” całości składki do ZUS, to nie musimy robić nic. Natomiast jeśli wybieramy pozostanie w OFE, to musimy złożyć deklarację. Informację, w jaki sposób można to zrobić znajdziemy choćby na stronach bizneszone lub tvn24bis. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz