14 grudnia 2017

High School Business Challenge - konkurs dla licealistów + dlaczego warto uczyć się ekonomii?

High School Business Challenge to konkurs organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu SGH, skierowany do uczniów liceów i techników. Główna nagroda w HSBC to 10 tys. złotych. Aby po nie sięgnąć, trzeba stworzyć zespół (3-5 osób) i pomyślnie przejść przez trzy etapy konkursu, które będą oparte na formule case study (studium przypadku). Udział w konkursie to nie tylko szansa na wygranie głównej nagrody czy innych nagród rzeczowych przewidzianych dla licealistów, ale również możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy zespołowej oraz wiedzy ekonomicznej*.

Zapisy do HSBC już się rozpoczęły i potrwają do 11. stycznia 2018. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

*Dlaczego warto uczyć się ekonomii?
Po pierwsze gospodarka ma duże znaczenie w życiu każdego z nas. Działalność przedsiębiorstw, polityka gospodarcza prowadzona przez rządy czy globalizacja mają ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze codzienne życie. Zdobycie wiedzy na ten temat sprawi, że lepiej zrozumiesz świat, w którym żyjesz, i zmiany, jakie w nim zachodzą. Wiedza na ten temat jest wartością samą w sobie. Zawsze warto wiedzieć więcej!
Po drugie jako obecny lub przyszły wyborca, dysponując wiedzą ekonomiczną, będziesz mógł dokonywać lepszych wyborów przy urnie wyborczej. Nie zamierzam oczywiście na tym blogu wskazywać, na kogo warto głosować, jednak wiedza ekonomiczna z pewnością nie zaszkodzi, gdy będziesz zastanawiać się, na kogo oddać swój głos. Rządzący mają pewien wpływ na to, jak funkcjonuje gospodarka (jeden z przyszłych postów będzie dotyczył tego, jak duży bądź mały jest to wpływ), w jakim tempie się rozwija, i w konsekwencji na to, jaki jest poziom życia w kraju i jak wysokie są zarobki. Politycy partii opozycyjnych często krytykują pomysły gospodarcze władzy i obiecują, że są w stanie rządzić lepiej, jeśli tylko zostaną wybrani. Kto ma rację? Które z proponowanych rozwiązań są rzeczywiście dobre? Niektóre można określić jako populistyczne, czyli takie, które jedynie dobrze brzmią, a w rzeczywistości – co można wykazać, używając analizy ekonomicznej – przyczyniłyby się raczej do pogorszenia niż do poprawy sytuacji w naszym kraju. Im więcej wiesz o gospodarce, tym sprawniej możesz to ocenić i dzięki temu podejmować lepsze decyzje jako wyborca.
Po trzecie wiedza ekonomiczna przynosi również bardziej praktyczne korzyści dla konkretnej osoby. Mając wiedzę o mechanizmach ekonomicznych, możesz podejmować trafniejsze decyzje w ważnych sprawach, np. na jakie studia pójść, aby mieć później lepszą sytuację na rynku pracy i wyższe wynagrodzenie, albo jak oszczędzać i gdzie ulokować swoje oszczędności (np. czy wszystkie wolne środki ulokować w bitcoiny, czy może jednak lepiej nie), żeby je pomnożyć. Tak więc dzięki wiedzy ekonomicznej będziesz podejmować lepsze decyzje dotyczące sfery życia osobistego, szczególnie związane z gospodarowaniem finansami, choć ekonomii nie można ograniczać tylko do tego.
Wreszcie po czwarte ekonomia jest pełna ciekawostek i czasem potrafi udzielać zaskakujących odpowiedzi na wybrane pytania. Jaka inna nauka wyjaśni, dlaczego gdy otwieramy główną część lodówki, to zapala się w niej światło, ale gdy sięgamy do zamrażarki, to już nie ma tam lampki? Tak więc nauka ekonomii może być ciekawa i zabawna.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz