26 kwietnia 2011

Wydatki na opiekę zdrowotną a oczekiwana długość życia

Najprostszym i najbardziej podstawowym miernikiem efektywności systemu opieki zdrowotnej jest oczekiwana długość życia. Poniższy wykres ilustruje właśnie tę zależność.

Oczekiwana długość życia jest na osi pionowej, wydatki (prywatne i publiczne) na opiekę zdrowotną na osi poziomej, wielkość koła jest proporcjonalna do wizyt u lekarza w przeliczeniu na jedną osobę. Dane pochodzą z 2007 lub 2008 roku)
Inna wersja przedstawienia tej samej zależności:

Dane dla większej ilości krajów na Gapminderze - link

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz